Tips

TIPS VOOR BORDERLINERS                                  

1)   Praat met iemand over je klachten en zoek hulp. (ik dacht ook dat iedereen deze klachten had)

2)   Zorg voor structuur in de dagindeling en plan activiteiten, verplichtingen,

      maar ook rustmomenten in. Geef niet te snel toe om de structuur weer los te laten.

3)   Leer je gevoelens en stemmingen herkennen en houd ze bijvoorbeeld in een dagboek bij. (om van te leren)

4)   Ga na welke omstandigheden of gebeurtenissen u boos, somber of verdrietig hebben

     gemaakt en welke (negatieve) gedachten je op dat moment had. Zo krijgt je meer greep op je

      emoties en stemmingen.

5)   Bedenk dat je sterk de neiging hebt om in uitersten te denken en heftig te reageren.

6)   Sta regelmatig stil bij je gedachten en probeer nuances aan te brengen.

7)   Als je een impuls of sterke emotie voelt opkomen, probeer dan eens een pauze

       in te lassen of ga iets heel anders doen, bijvoorbeeld sporten of computeren.

 

TIPS VOOR DE OMGEVING/OMSTANDERS/HULPVERLENERS                            

 

1)   Maak duidelijke afspraken over het contact met de persoon met borderline-ers.

2)   Geef daarbij duidelijk uw grenzen aan, vooral wat betreft woede-uitbarstingen,

       zelfbeschadiging en dreiging met zelfdoding.
 
3)   Geef duidelijk aan waarvoor en wanneer de persoon wel en niet bij u terecht kan.
 
4)   Pas op dat u niet in de rol van hulpverlener kruipt als u geen hulpverlener bent.
 
5)   Geef geen adviezen of tips. Begrip, sympathie en steun zijn het belangrijkst.
 
6)   Neem voldoende tijd voor uzelf, uw hobbys en vrienden.

       Dan hebt u een grotere kans dat de relatie met de persoon in kwestie goed blijft.
 
7)   Houd u aan de gemaakte afspraken en aan uw grenzen. Dat maakt u betrouwbaar.
 
8)   Maak samen met de persoon in kwestie en de behandelaar een noodplan voor

       crisissituaties en leg daarin vast wanneer er sprake is van een crisis en hoe dan te handelen.
 
 9)   Zoek meer informatie over borderline, in bibliotheek, boekhandel of op internet.

10)  Zoek zelf steun als het u teveel wordt.